SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH OFTALMOLOGOV – SKLAD dr. Logarja

Združenje oftalmologov Slovenije je leta 2017 ustanovilo Sklad za izobraževanje mladih oftalmologov, imenovan po dr. Logarju.

ŠTIPENDIJA SKLADA DR. LOGARJA 2022/2023: 1000 evrov na mesec (do skupne zgornje meje 3000 evrov - za 3 mesece ali več) ter kritje enkratnih potnih stroškov (do višine 400 evrov).

Rok prijave: do vključno 1. novembra 2022
Prijave pošljite na mail: zos.szd@gmail.com

Število podeljenih štipendij kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, je odvisno od razpoložljivih sredstev ZOS. Izbor kandidatov je v pristojnosti UO ZOS.

Razpisni pogoji:
  • članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu in Združenju oftalmologov Slovenije,
  • starost do vključno 40 let,
  • predložen plan izobraževanja in potrditev o sprejemu na izobraževanje institucije, v katero kandidat odhaja,
  • predloženo priporočilo mentorja (pri specializaciji/ pri doktoratu) in priporočilo delodajalca.

Kandidat ni upravičen do štipendije, če za isto izobraževanje že dobi druge vrste štipendijo.

Kandidat po opravljenem izobraževanju predloži potrdilo o izobraževanju in v roku enega meseca pripravi poročilo o izobraževanju, ki bo objavljeno na spletni strani ZOS.

Pomoč pri iskanju možnosti:

Poročila dosedanjih izobraževanj

Register slepih in slabovidnih (RSS) oseb v Republiki Sloveniji
14. slovenski oftalmološki kongres
14. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI KONGRES
Rok za oddajo izvlečkov za slovenski kongres je podaljšan do torka 4. aprila.
Vabilo na strokovni dogodek - Kratkovidnost med slovenskimi otroki

Informacije

Združenje oftalmologov Slovenije
Grablovičeva 46
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel:+386 1 522 19 00
Fax: +386 1 522 19 60
E: zos.szd@gmail.com
S: www.zos-szd.si

Obravnave na sekundarnem nivoju in stopnje napotitve na terciar
Society ONE Network
Sponzorji spletne strani Roche Novartis
© 2023 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.