Kongresi in srečanja

  Register slepih in slabovidnih (RSS) oseb v Republiki Sloveniji
  14. slovenski oftalmološki kongres
  14. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI KONGRES
  Rok za oddajo izvlečkov za slovenski kongres je podaljšan do torka 4. aprila.
  Vabilo na strokovni dogodek - Kratkovidnost med slovenskimi otroki

  Informacije

  Združenje oftalmologov Slovenije
  Grablovičeva 46
  1000 Ljubljana
  Slovenija

  Tel:+386 1 522 19 00
  Fax: +386 1 522 19 60
  E: zos.szd@gmail.com
  S: www.zos-szd.si

  Obravnave na sekundarnem nivoju in stopnje napotitve na terciar
  Society ONE Network
  Sponzorji spletne strani Roche Novartis
  © 2023 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.