Združenje oftalmologov Slovenije

Združenje oftamologov je bilo ustanovljeno na skupščini oftalmološke sekcije v Ljubljani, dne 12. januarja 1996, kot neodvisno in samostojno strokovno združenje Slovenskega zdravniškega društva s ciljem ohranjanja vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev vslovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.Upravni odbor


Predsednica/President: izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Podpredsednica/Vice president: doc. dr. Manca Tekavčič Pompe, dr. med.

Podpredsednica in pretekla predsednica/Vice president and former president: doc. dr. Nataša Vidović Valentinčič, dr. med.

Tajnik/Secretary general: Helena Haskaj, dr. med.

Blagajnik/Treasurer: Rok Grčar, dr. med.

Člani/Members:
prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med.
prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr.med.
Levin Vrhovec, dr. med.

Predsednik nadzornega odbora/Chairman of supervisory board: Marjan Irman, dr. med.

Predsednica Sekcije za glavkom/Chair of glaucoma section: izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Predsednik Odbora zasebnih oftalmologov/Chair of private ophthalmologists section: Rok Grčar, dr. med.

Predsednica Sekcije za kontaktne leče/Chair of contactology section: doc.dr. Mirna Štabuc Šilih, dr. med.

Predsednica Sekcije mladih oftalmologov/Chair of young ophthalmologists section: Helena Haskaj, dr.med.

Predsednica Sekcije za mrežnico/Chair of retina section: prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med.

Predsednik sekcije za nevroftalmologijo/Chair of neuroophthalmology section: prof. dr. Marko Hawlina, dr. med.

Predsednik Sekcije za kataraktno in refraktivno kirurgijo/Chair of cataract and refractive surgery section: prim. mag. Vladimir Pfeifer, dr. med.


INFORMACIJE


Združenje oftalmologov Slovenije
Grablovičeva 46
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel:+386 1 522 19 00
Fax: +386 1 522 19 60
E:
S:

© 2024 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.