Združenje oftalmologov Slovenije

Združenje oftamologov je bilo ustanovljeno na skupščini oftalmološke sekcije v Ljubljani, dne 12. januarja 1996, kot neodvisno in samostojno strokovno združenje Slovenskega zdravniškega društva s ciljem ohranjanja vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev vslovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.Upravni odbor


Predsednica / President: izr.prof.dr Manca Tekavčič Pompe, dr. med

Podpredsednica / Vice president: doc. dr. Špela Štunf Pukl, dr. med

Podpredsednica in pretekla predsednica / Vice president and former president: izr.prof.dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Tajnik / Secretary general: Helena Haskaj, dr. med.

Blagajnik / Treasurer: Rok Grčar, dr. med.

Člani / Members:
prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med.
prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr.med.
Levin Vrhovec, dr. med.

Predsednik nadzornega odbora / Chairman of supervisory board: Marjan Irman, dr. med.

Predsednica Sekcije za glavkom / Chair of glaucoma section: izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Predsednik Odbora zasebnih oftalmologov / Chair of private ophthalmologists section: Rok Grčar, dr. med.

Predsednica Sekcije za kontaktne leče / Chair of contactology section: doc.dr. Mirna Štabuc Šilih, dr. med.

Predsednica Sekcije mladih oftalmologov / Chair of young ophthalmologists section: Helena Haskaj, dr.med.

Predsednica Sekcije za mrežnico / Chair of retina section: prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med.

Predsednik sekcije za nevroftalmologijo / Chair of neuroophthalmology section: prof. dr. Marko Hawlina, dr. med.

Predsednik Sekcije za kataraktno in refraktivno kirurgijo / Slovenian Society of Cataract and Refractive Surgeons: prim. mag. Vladimir Pfeifer, dr. med.


INFORMACIJE


Združenje oftalmologov Slovenije
Grablovičeva 46
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel:+386 1 522 19 00
Fax: +386 1 522 19 60
E:
S:

© 2024 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.