Opravljanje kolokvijev za specializante


Spoštovane kolegice in kolegi,

V zadnjem času se specializanti obračajo na glavne mentorje z vprašanji, ali je možno zahtevane kolokvije iz našega kurikuluma opraviti tudi pri drugem specialistu področja.

Velja, da je potrebno kolokvij (opredeljeni so v tabeli v e-listu) opraviti pri vodji izobraževalnega sklopa, ki je v e-listu tudi naveden, po njegovem pooblastilu pa lahko to prevzame tudi drug subspecialist s tega področja, ki je tudi glavni mentor in zaveden v razvidu glavnih mentorjev Zdravniške zbornice. Če tega pisnega pooblastila specializant ne pridobi, se kolokvij ne more priznati.

Predlagam, da se specializant, ki želi kolokvij opravljati pri drugem subspecialistu, na vodjo izobraževalnega sklopa obrne z mailom in predlogom za drugega specialista. Če se vodja s predlogom strinja, naj to v mejlu tudi zapiše in posreduje mejl tudi meni (cc).

Lep pozdrav,

Nataša Vidović Valentinčič
© 2023 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.