SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH OFTALMOLOGOV – SKLAD dr. Logarja

Združenje oftalmologov Slovenije je konec leta 2017 ustanovilo Sklad za izobraževanje mladih oftalmologov, imenovan po dr. Logarju.
ŠTIPENDIJA SKLADA DR. LOGARJA ZA LETO 2019 znaša 1000 evrov na mesec, do skupne zgornje meje 3000 evrov, ter krije enkratne potne stroške.
Število podeljenih štipendij kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, je odvisno od razpoložljivih sredstev ZOS. Izbor kandidatov je v pristojnosti UO ZOS.
Rok prijave za štipendijo je do vključno 31. MARCA 2019.
Prijave sprejemamo na mail: zos.szd@gmail.com


Razpisni pogoji so naslednji:
  • članstvo v Združenju oftalmologov Slovenije,
  • starost do vključno 40 let,
  • predložen plan izobraževanja in potrditev o sprejemu na izobraževanje institucije, v katero kandidat odhaja,
  • predloženo priporočilo mentorja (pri specializaciji/ pri doktoratu) in priporočilo predstojnika.

Kandidat ni upravičen do štipendije, če za isto izobraževanje že dobi druge vrste štipendijo.

Kandidat po opravljenem izobraževanju predloži potrdilo o izobraževanju in v roku enega meseca pripravi poročilo o izobraževanju, ki bo objavljeno na spletni strani ZOS.
© 2019 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.