SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH OFTALMOLOGOV – SKLAD dr. Logarja

Združenje oftalmologov Slovenije je leta 2017 ustanovilo Sklad za izobraževanje mladih oftalmologov, imenovan po dr. Logarju.

ŠTIPENDIJA SKLADA DR. LOGARJA 2021/2022: 1000 evrov na mesec (do skupne zgornje meje 3000 evrov) ter kritje enkratnih potnih stroškov.

Rok prijave: do vključno 31. oktobra 2021
Prijave pošljite na mail: zos.szd@gmail.com

Število podeljenih štipendij kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, je odvisno od razpoložljivih sredstev ZOS. Izbor kandidatov je v pristojnosti UO ZOS.

Razpisni pogoji:
  • članstvo v Združenju oftalmologov Slovenije,
  • starost do vključno 40 let,
  • predložen plan izobraževanja in potrditev o sprejemu na izobraževanje institucije, v katero kandidat odhaja,
  • predloženo priporočilo mentorja (pri specializaciji/ pri doktoratu) in priporočilo predstojnika.

Kandidat ni upravičen do štipendije, če za isto izobraževanje že dobi druge vrste štipendijo.

Kandidat po opravljenem izobraževanju predloži potrdilo o izobraževanju in v roku enega meseca pripravi poročilo o izobraževanju, ki bo objavljeno na spletni strani ZOS.

Pomoč pri iskanju možnosti:
© 2021 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.