Oddaja dosežkov za Skupščino 20.11.2019


Prosimo, da svoje dosežke ali imenovanja v preteklem letu, ki bi jih želeli vključiti v poročila, sporočite tajniku Združenja prof. dr. Poloni Jaki Mekjavić do 18.11.2019 na e-naslov: polona.jaki@guest.arnes.si

© 2020 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.