Nov izvoljeni Upravni odbor Združenja oftalmologov Slovenije - Čestitamo!


Predsednica/President: izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Podpredsednica/Vice president: doc. dr. Manca Tekavčič Pompe, dr. med.

Podpredsednica in pretekla predsednica/Vice president and former president: doc. dr. Nataša Vidović Valentinčič, dr. med.

Tajnik/Secretary general: Helena Haskaj, dr. med.

Blagajnik/Treasurer: Rok Grčar, dr. med.

Člani/Members:
prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med.
prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr.med.
Levin Vrhovec, dr. med.

Predsednik nadzornega odbora/Chairman of supervisory board: Marjan Irman, dr. med.

Predsednica Sekcije za glavkom/Chair of glaucoma section: izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med.

Predsednica Odbora zasebnih oftalmologov/Chair of private ophthalmologists section: Peter Preskar, dr. med.

Predsednica Sekcije za kontaktne leče/Chair of contactology section: doc.dr. Mirna Štabuc Šilih, dr. med.

Predsednica Sekcije mladih oftalmologov/Chair of young ophthalmologists section: Helena Haskaj, dr.med.

Predsednica Sekcije za mrežnico/Chair of retina section: prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med.

Predsednik sekcije za nevroftalmologijo/Chair of neuroophthalmology section: prof. dr. Marko Hawlina, dr. med.

Predsednik Sekcije za kataraktno in refraktivno kirurgijo/Chair of cataract and refractive surgery section: prim. mag. Vladimir Pfeifer, dr. med.

© 2022 Združenje oftalmologov Slovenije. Vse pravice pridržane.